Metrosoft Proje Yönetim & Kurulum Hizmeti Sunmaktadır.

Proje Yönetim ve Kurulum Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri ile iç içe yaşamanın bir getirisi olarak kurumlar, kendi kurumsal ihtiyaçları veya hizmet verdikleri kitlenin ihtiyaçlarına yönelik sayısız proje gerçekleştirmektedir. Yeni ürünler, hizmet ve süreçlerin tasarımı, güncelleme ve revizyonlar gibi oldukça geniş bir çerçevesi olan Proje Yönetimi titizlik, bilgi birikimi ve deneyim gerektiren önemli bir disiplindir.

Projelendirme yapılırken, yapılacak çalışmanın kurumun stratejileri ile uygun olması etkili bir analiz ve planlama ile tasarlanarak amaç ve hedeflerin net olarak ortaya konması, başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi, koordinasyon ve etkileşimin doğru biçimde oluşturulması ve uygulama aşamalarına geçildiğinde doğru gözlem ve denetimler ile kontrollerin tamamlanması başarıya ulaşmada en kritik adımları teşkil etmektedir. Metrosoft, çalışmalarında tüm bu adımları en doğru ve en etkin şekilde gerçekleştirerek kurumlara eksiksiz, katma değerli Proje Yönetimi Hizmetleri sunmaktadır.

Proje Yönetimi Hizmetleri ile kaynakların etkin kullanımı, koordinasyon ve iletişimin doğru biçimde sağlanması ve sürdürülmesi, faaliyetlerin izlenmesi, olası riskler için erken tedbir alınması sağlanabilmektedir.

Metrosoft olarak Proje Yönetimi Hizmetleri kapsamında; İçerik Yönetimi, Entegrasyon Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, Genel Kaynak Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Performans Yönetimi ve Tedarik Yönetimi olmak üzere projelendirmenin gerektirdiği tüm hizmetleri sağlamaktayız. Proje yönetim metodolojimiz ve ciddiyetimiz ile kaynak kaybını önlemek, değer sağlamak ve projelerde %100 başarıya ulaşmak temel hedefimizdir.

Kurulum Hizmetleri

Organizasyonların ihtiyacı olan doğru tasarlanmış, etkin ve esnek alt yapının dizaynı, sistemlerin sürekliliğinin sağlanması ve performans değerlerinin optimum seviyelerde tutulabilmesi amacıyla Kurulum Hizmetleri vermekteyiz.

Tecrübeli ekibimiz ile en basit mimarilerden, kompleks ve kritik sistemlere kadar tüm yapılarda katma değerli kurulum servisleri ile bilgi teknolojilerinin tüm yazılımsal ve donanımsal sistemlerinin implamantasyonunu sağlıyoruz. Verimli, güvenli, doğru teknolojiler ve yetkin insan kaynaklarının birleşimi ile imza attığımız tüm kurulum projelerinde global standartlarda, optimum sistemleri hayata geçiriyoruz.

Kurulum hizmetlerimiz; donanımsal ve yazılımsal katmanlarda planlama, devreye alma, yenileme/güncelleme/geliştirme, işletme ve yönetim gibi, kurumların ihtiyaçlarını her seviyede karşılayacak niteliktedir.