Metrosoft Nesnelerin İnterneti

Endüstri 4.0 Dönüşümü İçin Çözümler

Üretim sektörü için özelleşmiş olan Akıllı Üretim ürünü ManumetriKS, Endüstri 4.0 vizyonu içerisinde akıllanan çalışan, fabrika altyapı ve makine sistemlerinin birbirine bağlanmasını hedefliyor. Bu kapsamda fabrikada bulunan el terminallerinden, üretim hatlarına ve enerji tüketimine kadar bütün fabrika sistemlerini bağlı ve yönetilen bir yapıya dönüştürüyor. Üretim hatlarından toplanan veriler analiz edilerek daha verimli ve kaliteli üretim gerçekleştiriliyor.

Nesnelerin İnterneti Vizyonu

Metrosoft Toplam Ekipman Verimliliği hizmeti Manumetriks, üretim yapan bir işletmenin bir ekipmandan ne oranda fayda sağlayabildiğini ölçmek ve bu ölçümden çıkarılacak sonuç ile yapılacak bir iyileştirme sürecidir. Bir makina, tezgah veya ekipmandan işletmenin ne oranda yararlanabildiğini gösteren ve iyileştirme çalışmalarında baz alınabilecek bir ölçüm tekniğidir.

 

 

 

 

Akıllı Üretim

Dijital İkiz (Digital Twin): Fiziksel varlıkların sensörler yardımı ile oluşturulan dijital represenatasyonu ile durumlarının izlenmesi ve gelecekteki durumlarının modellenmesidir.

Şeffaf Üretim: Üretim verimlilik kalite ve sorunlarının gerçek zamanlı izlenmesi ile her seviyede izlenebilir üretim sistemlerinin kurulmasıdır.

Esnek: IoT platformu tabanlı sistem ile verileri ortak platformda bütün şirket süreçleri ile paylaşır. Sistemler arasında veri paylaşımını kolaylaştırarak bütün sistemlerin hep birlikte doğru resmi görmesini sağlar.

Maliyet Azaltma:  Sürekli izlenen sistemler ile arıza ve plan dışı üretim kesintilerinin azaltılmasını sağlar. Hatalı ürünlerin üretim oranını azaltır. Sürekli izlenen üretim sistemleri sayesinde üretim sürecindeki ekipman verimliliğini arttırır.

Alan Uzmanlığı: OT çözümlerindeki kabiliyeti ve IT tecrübesi ile birleştirerek artan otomasyonu daha verimli bir şekilde sunar.

Uçtan uca hizmet: IoT dönüşümü için gerekli analiz, donanım altyapıları, endüstrisidir.

Akıllı Üretim Çözümünün Ayrıcalıkları