Metrosoft Nesnelerin İnterneti

 

Nesnelerin İnterneti ile Verimliliğinizi Arttırın

Nesnelerin İnterneti, akıllı nesneler ve kolaylaşan haberleşme teknolojileri ile iş dünyasında dijital devrimin öncülüğünü yaparken, maliyetleri düşürüyor ve yeni iş modellerinin altyapısını kuruyor.

Dijital dönüşümün getirdiği fırsatlarla teknoloji şirketine dönüşen kurumlar, altyapılarından, çalışanlarından ve müşterilerinden topladıkları veriler sayesinde rekabet avantajı sağlayarak işlerinde daha fazla kazanıyor. Verimlilik ve kaliteleri artan üretim tesisleri(Industry 4.0), sürekli izlenen ve iyileşen elektrik şebekeleri(Smart Grid), bağlı taşımacılık sistemleri ve akıllanan şehirler gibi dönüşümler nesnelerin interneti sayesinde büyüyor.

Platform 360, nesnelerin interneti platformu, birlikte çalışan çözüm ailesi ve ekosistem partnerleri ile nesneler iş değeri yaratacak şekilde izlenir, yönetilir ve toplanan veriler büyük veri ortamlarında analitik altyapısı ile birlikte değer oluşturur. 

 

Verimlilik Nesnelerin İnterneti Sayesinde Artıyor

Verimlilik ve kaliteleri artan üretim tesisleri(Industry 4.0), sürekli izlenen ve iyileşen elektrik şebekeleri(Smart Grid), bağlı taşımacılık sistemleri ve akıllanan şehirler gibi dönüşümler nesnelerin interneti sayesinde büyüyor.

Platform 360, nesnelerin interneti platformu, birlikte çalışan çözüm ailesi ve ekosistem partnerleri ile nesneler iş değeri yaratacak şekilde izlenir, yönetilir ve toplanan veriler büyük veri ortamlarında analitik altyapısı ile birlikte değer