ENDÜSTRİ 4.0

Dijitalleşen Üretim, Akıllı Verim

Metrosoft Endüstri 4.0 Modeli

 

Tedarik Zinciri 4.O

 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Hammadde İzleme
 • Lokasyon Takibi
 • Akıllı Satın Alma
 • Akıllı Depo Yönetimi

Üretim 4.0

 • Montaj Yönetimi
 • Hata Takip
 • Ürün İzleme & Takip
 • Üretim Planlama & İzleme
 • Enerji Yönetimi
 • Veri Toplama Saklama & İşleme
 • Talep tahminleme
 • Analitik & Makine Öğrenmesi
 • Veri güvenliği
 • Fiziksel Güvenlik
 • SOC (Security Operations Center)
 • İş Güvenliği

Müşteri Deneyimi 4.0

 • Mağaza İçi Müşteri Etkileşimi
 • Çağrı Merkezi & Chatbot
 • Bayi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Uygulamalar
 • İş Gücü Optimizasyonu

Ağ ve Altyapı Çözümleri

 • İletişim Ağı
 • Ses
 • Network Operation Center (NOC)
 • Altyapı
 

Veri Merkezi Çözümleri

 • Barındırma
 • Paylaşımlı Kullandırma Hizmetleri
 • Sanallaştırma
 • Depolama & Yedekleme

Metrosoft’in Endüstri 4.0 Çözümleri

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 dijitalleşmeyle mümkün olacak. Dijitalleşme her sektörde sağladığı performans ve verimlilik artışıyla sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişimin lokomotifi durumunda.

AR-GE’ye önem verilmesi, endüstriyel işbirliği konusunda piyasanın teşvik edilmesi, bilimsel kuruluşlara verilecek destek ile Endüstri 4.0 devrimi yakalanabilir.

Endüstri 4.0’a ayak uydurmadığı sürece tam bir değer zincirinden bahsetmek olanaksızdır. Metrosoft'in yaptığı projeler, ürün ve çözümlerle, farklı sektörlerde, değer zincirinin farklı alanlarında pek çok değer yaratmıştır.

Endüstri 4. 0'ın içinde nesnelerin interneti olarak bakıldığında bugün Metrosoft'in farklı fabrikalarda 1,8 milyon sensörü mevcut. 1,8 milyon sensör üzerinden Metrosoft bir otomotiv fabrikasında, robotların vidaları ne sertlikte sıktığını ölçebiliyor.

Metrosoft tarım sektöründe çalışan bir şirkete hizmet vermekte. Sahada toplanan mahsulün toplanma sürecindeki otomasyonunu Metrosoft yönetiyor. Bunu yapan fabrika, yapmayana kıyasla kapasite doluluk oranında yüzde 18'e, kalitede yüzde 30'a ve toplama maliyetinde yüzde 40'a kadar tasarruf sağlıyor. Yüzdelik olarak oldukça küçük tasarruflar dahi, dünyada marjların daralmasından ötürü üretimde inanılmaz bir boyuta geliyor.