Metrosoft Nesnelerin İnterneti

Düşen Maliyetler, Artan Kazanımlar

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, abone lokasyonuna gidilmeye ihtiyaç duyulmaksızın sayaç bilgilerinin en hızlı ve en doğru bir şekilde toplanarak faturalandırılmasıdır.

SistemetriKS'in Avantajları

Metrosoft, sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenen formatta sunulması amacıyla; Metrosoft, SistemetriKS adını verdiği sayaç okuma çözümünü oluşturmuştur.

Hızlı ve Doğru Çözüm

Hızlı ve Doğru Çözüm

Uzaktan Okuma Hizmeti ve Enerji Veri Yönetimi:

* Ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi

* Faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenmesi

* Abonelerin kendi tüketimlerini bu sistem vasıtasıyla online izleme olanaklarının bulunması

* Okuma ve hizmet kalitesinin artması

* Kayıp ve kaçağın azaltılması konusunda problemlerinize çözüm sağlar.

Akıllı Enerji Yönetimi-Sistemetriks'in Temel Ayrıcalıkları

  • Otomatik sayaç açma / kapama imkanı